student faq

Here will you as a student find the most frequently asked questions regarding the digital fair that Amår 2021 will be. Do you have more questions? Do not hesitate to contact us through the contact form down below. You will find the FAQ in English further down below. 

om amår

Vad är Amår?


Amår är Smålands största arbetsmarknadsdag som ger möjligheter för studenter och företag att mötas och skapa kontakt. Amår riktar sig till alla studenter på Linnéuniversitetets olika program och årskurser och föregående år var det över 70 stycken utställande företag.
Var arrangeras Amår?


Amår 2021 kommer att arrangeras digitalt i och med den pågående covid-19 pandemin.
Hur kan jag hitta de evenemang som arrangeras av Amår?


Länken till årets digitala mässa hittar du här! Följ oss gärna på våra sociala kanaler, Facebook, Instagram och LinkedIn för att få mer information om alla våra aktiviteter.

amår arbetsmarknadsdag

When is Amår Work Fair taking place?


Amår Work Fair are taking place the first Thursday in March every year. The next work fair will be taken place digitally Thursday the 4th of March 2021.
Where is Amår Work Fair taking place?


Amår Work Fair will be arranged on the digital platform Graduateland and will be visible on LNU’s MyCareer page after new year.
What are the opening hours for Amår Work Fair?


10.00-15.00 on Thursday 4th of March.
Does it cost money to attend Amår Work Fair?


No, it is completely free for everyone attending the digital fair! This year it will be even easier to attend the work fair as you can be wherever in the world. Your computer will be your best friend during the day!
How many exhibitors will be present at Amår Work Fair?


Companies are still joining the digital platform, and the complete list of exhibiting companies for Amår 2021 will be presented on this page shortly.

banketten

What is Amår?


Amår is the largest Work Fair in the region of Småland that creates opportunities for students and companies to interact with each other. Amår Work Fair is for all students at the Linnaues University and last year we had 70 exhibiting companies.
Where is Amår?


Amår Work Fair will be arranged digitaly in 2021 due to the ongoing covid-19 pandemic.
How do I find the events that Amår arranges?


Make sure to follow us on Facebook, Instagram och LinkedIn to receive more information regarding all our events. The link for the digital Work Fair will be presented shortly.

rekrytering

Vad är Amår?


Amår är Smålands största arbetsmarknadsdag som ger möjligheter för studenter och företag att mötas och skapa kontakt. Amår riktar sig till alla studenter på Linnéuniversitetets olika program och årskurser och föregående år var det över 70 stycken utställande företag.
Var arrangeras Amår?


Amår 2021 kommer att arrangeras digitalt i och med den pågående covid-19 pandemin.
Hur kan jag hitta de evenemang som arrangeras av Amår?


Länken till årets digitala mässa hittar du här! Följ oss gärna på våra sociala kanaler, Facebook, Instagram och LinkedIn för att få mer information om alla våra aktiviteter.

student faq in english

The following section includes the above student FAQ in English

about amår

What is Amår?


Amår is the largest Work Fair in the region of Småland that creates opportunities for students and companies to interact with each other. Amår Work Fair is for all students at the Linnaues University and last year we had 70 exhibiting companies.
Where is Amår?


Amår Work Fair will be arranged digitaly in 2021 due to the ongoing covid-19 pandemic.
How do I find the events that Amår arranges?


Make sure to follow us on Facebook, Instagram och LinkedIn to receive more information regarding all our events. The link for the digital Work Fair will be presented shortly.

amår work fair 

When is Amår Work Fair taking place?


Amår Work Fair are taking place the first Thursday in March every year. The next work fair will be taken place digitally Thursday the 4th of March 2021.
Where is Amår Work Fair taking place?


Amår Work Fair will be arranged on the digital platform Graduateland and will be visible on LNU’s MyCareer page after new year.
What are the opening hours for Amår Work Fair?


10.00-15.00 on Thursday 4th of March.
Does it cost money to attend Amår Work Fair?


No, it is completely free for everyone attending the digital fair! This year it will be even easier to attend the work fair as you can be wherever in the world. Your computer will be your best friend during the day!
How many exhibitors will be present at Amår Work Fair?


Companies are still joining the digital platform, and the complete list of exhibiting companies for Amår 2021 will be presented on this page shortly.

the banquet

What is Amår?


Amår is the largest Work Fair in the region of Småland that creates opportunities for students and companies to interact with each other. Amår Work Fair is for all students at the Linnaues University and last year we had 70 exhibiting companies.
Where is Amår?


Amår Work Fair will be arranged digitaly in 2021 due to the ongoing covid-19 pandemic.
How do I find the events that Amår arranges?


Make sure to follow us on Facebook, Instagram och LinkedIn to receive more information regarding all our events. The link for the digital Work Fair will be presented shortly.

recruitment

When is Amår Work Fair taking place?


Amår Work Fair are taking place the first Thursday in March every year. The next work fair will be taken place digitally Thursday the 4th of March 2021.
Where is Amår Work Fair taking place?


Amår Work Fair will be arranged on the digital platform Graduateland and will be visible on LNU’s MyCareer page after new year.
What are the opening hours for Amår Work Fair?


10.00-15.00 on Thursday 4th of March.
Does it cost money to attend Amår Work Fair?


No, it is completely free for everyone attending the digital fair! This year it will be even easier to attend the work fair as you can be wherever in the world. Your computer will be your best friend during the day!
How many exhibitors will be present at Amår Work Fair?


Companies are still joining the digital platform, and the complete list of exhibiting companies for Amår 2021 will be presented on this page shortly.